Hemispondylus

aangeboren afwijking van een ruggenwervel, waarbij deze wigvormig is en waardoor een zijdelingse verkromming van de wervelkolom kan ontstaan en/of een korte nek die weinig beweeglijk is