Hemiblok

geleidingsstoornis in het hart waarbij de geleiding in één van de twee kamers is gestoord (onderbroken), waardoor deze iets later samenknijpt dan de andere kamer