Heliosis

plotselinge hersenaandoening die wordt veroorzaakt door inwerking van zonlicht op het hoofd. De belangrijkste kenmerken zijn: versnelde ademhaling en hartslag, verhoogde temperatuur, hoofdpijn, bloeddoorlopen ogen, hallucinaties, krampen en bewustzijnsdaling. Kan een dodelijke afloop hebben