Hebetudo visus

lui oog, aangeboren of verkregen tekort aan gezichtsvermogen; indien op jeugdige leeftijd aan één oog de normale prikkels worden onthouden, zullen de verbindingen tussen het oog en de hersenen zich onvoldoende ontwikkelen