Graves disease

aandoening van de schildklier (meer bij vrouwen dan bij mannen), die berust op een te hard werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De belangrijkste kenmerken: uitpuilende ogen, een vergrote schildklier, een snelle hartslag en een verhoogde stofwisseling; wordt gerekend tot de auto-immuunziekten