GlycoHb

glycohemoglobine: hemoglobine met daaraan glucose gebonden. De concentratie glycoHb in het bloed is een maat voor de gemiddelde glucosewaarde in de voorafgaande 6-8 weken. Deze maat wordt veel gebruikt bij mensen met suikerziekte, om te kijken hoe hun glucosewaarden in het bloed de afgelopen twee maanden waren