Glomerulonefritis, membrano-proliferatieve

ontsteking van de nier die optreedt als gevolg van een tekort aan afweer, doordat een kunstmatig ingebrachte buis van de hersenen naar de halsader, ter behandeling van een waterhoofd, onstoken is geraakt.