Glomerulonefritis, acute

Glomerulonefritis is een ongewone aandoening waarbij veel van de heel kleine filtereenheden van de nieren, de glomeruli, ontstoken raken. Als gevolg daarvan kunnen de nieren hun gewone functie, van het verwijderen van afvalstoffen en overtollig water uit het lichaam, niet meer goed uitoefenen. Bovendien lekken er dan bloedcellen en eiwitmoleculen, die gewoonlijk in het bloed blijven, via de glomeruli naar de urine.

Bij acute glomerulonefritis herstelt men gewoonlijk helemaal, maar in ernstige gevallen kan de schade aan de glomeruli permanent zijn. Bij sommige mensen ontwikkelt zich een chronische glomeruli na de acute aanval. Dan volgt geleidelijke aantasting van de nieren over een periode van maanden of jaren door de permanente ontsteking. De meeste mensen die glomerulonefritis ontwikkelen, hebben geen voorgeschiedenis van nierziekten. Glomerulonefritis komt in beide nieren tot ontwikkeling, maar niet alle glomeruli worden tegelijk aangetast.

Oorzaken
Acute glomerulonefritis doet zich soms voor als complicatie van sommige infectieziekten. De anti-lichamen die door het immuunsysteem worden aangemaakt, vallen dan de glomeruli aan en veroorzaken de ontsteking. Soms wordt de acute glomerulonefritis veroorzaakt door een bacteriëlekeelontsteking. Soms doet acute glomerulonefritis zich voor na een virusinfectie, zoals de ziekte van Pfeiffer. In ontwikkelingslanden kan de aandoening het gevolg zijn van parasitaire ziekte als malaria.

Symptomen
Bij acute glomerulonefritis verschijnen de symptomen binnen enkele dagen. De symptomen zijn:

  • frequent urineren
  • schuimende of troebele urine
  • bloed in de urine
  • opgezwollen gezicht met dikke ogen
  • opgezwollen voeten en benen
  • kortademigheid
  • verlies van eetlust

Een ernstige complicatie van glomerulonefritis is hoge bloeddruk, wat nog meer schade aan de nieren kan veroorzaken.

Bron: Het Medisch Handboek. Everdingen, Dr. Jannes J.E van, Kingma, Prof Dr. J.H. Kosmos-Z&K Uitgeverijen: Utrecht/Antwerpen.