Gevaarscriterium

bepaalde reden (in een speciale wet vastgelegd), waardoor iemand tegen zijn wil kan worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit kan gebeuren als iemand een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving