Gestose, eclamptogene

ziekte die een vrouw in de tweede helft van haar zwangerschap kan krijgen. De belangrijkste kenmerken: bloeddrukverhoging, vasthouden van vocht, te veel proteïnen in het bloed, buikklachten, nier- en leverfunctiestoornissen en verstoorde stolling