Geneeskunde, antroposofische

geneeskunde die ervan uitgaat dat de mens normaal in evenwicht is op vele vlakken (onder andere geestelijk en lichamelijk), en dat ziekte een poging is om het verstoorde evenwicht weer te herstellen