Geneeskunde, allopathische

geneeskunde die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek; dit wordt in de westerse wereld over het algemeen als de belangrijkste vorm van geneeskunde beschouwd