Gedragsstoornissen, antisociale

langdurig en zich steeds herhalend gedragspatroon, waarbij regels of normen worden overtreden en/of mensen en dieren kwaad wordt aangedaan, vaak is ook sprake van een aandachtstekortstoornis