Gastrocardiaal syndroom

herhaaldelijk optredende hartklachten en opgeblazenheid, als gevolg van een hoge stand van het middenrif (doordat er gas is opgehoopt in maag en/of darmen)