Galactosemie

overmatige aanwezigheid van galactose (een koolhydraat, suiker) in het bloed, doordat dit niet voldoende omgezet kan worden in andere stoffen. Dit leidt onder andere tot: nierschade, lever- en miltvergroting, braken, diarree en geestelijke handicaps