First-pass-effect

daling van de concentratie van een geneesmiddel in het bloed, als gevolg van een afbraak van (een groot gedeelte van) het geneesmiddel door de lever