Fenylethylamine

Een stof die in de hersenen aangemaakt wordt. Deze stof speelt mogelijk een centrale rol bij verliefdheid. Door sommigen wordt het zelfs het “molecuul van de liefde”genoemd. De aanmaak van fenylethylamine in de hersenen zou de productie van een groot aantal andere hormonen stimuleren, waaronder adrenaline en dopamine. Deze zijn vooral verantwoordelijk voor het gevoel van verliefdheid.