Facomatosen

groep van aangeboren en erfelijke ziekten, die zich kenmerken door gekleurde vlekken en gezwelachtige misvormingen in huid, lever, hersenen, nieren, hart en longen. Deze afwijkingen zijn ontstaan uit embryonale afwijkingen