Facies hippocratica

typerend gezicht van iemand die ingestort of stervende is (buiten bewustzijn): een spitse, bleke en koele neuspunt, een spitse kin, ingevallen slapen, koele oren, een vaal grauwe tint van de huid en koud zweet op het voorhoofd