Encefalopathie, hypertensie-

hersenaandoeningen als gevolg van verhoogde bloeddruk, zoals tijdelijke verlammingen of bewusteloosheid, spraakstoornissen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, slaapzucht, epileptische aanvallen