EMV

afkorting van eye, motoric, verbal; gebruikt in de Glasgow Coma Scale om de mate van bewustzijn vast te leggen op aanspreken of gestandaardiseerde pijnprikkels