Echografie

1. stoornis van de hersenen waarbij iemand wel dingen kan overschrijven, maar zijn eigen gedachten niet op papier kan zetten 2. beeld van organen dat wordt gemaakt via geluidsgolven die worden teruggekaatst. Hiermee kunnen organen en lichaamsholten op een scherm bekeken worden, zonder dat er een operatie plaats hoeft te vinden