EBV

virus dat door speeksel wordt verspreid dat koorts, zwelling van de lymfeklieren en vermoeidheid veroorzaakt (de ziekte van Pfeiffer)