Diplofonie

bij het spreken wordt in plaats van een toon, een dubbele toon voortgebracht. Dit wordt meestal gezien bij stembandknobbels of een gezwel op de stemband