Difterie

acute infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (difteriebacil), die een giftige stof produceert. Door inentingen is deze besmettelijke ziekte zeldzaam geworden