Difterie, Tetanus en Polio

Difterie, Tetanus en Polio zijn infectieziekten die in Nederland vroeger regelmatig voorkwamen. Door het opnemen van vaccinaties tegen deze ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma zijn ze praktisch verdwenen. In tropische landen komen deze ziekten nog wel voor. Difterie geeft een ernstige ontsteking van de keelholte, die door zwelling ademhalingsproblemen kan geven. Tetanus geeft een verkramping van de spieren en Polio geeft verlammingen.

De vaccinaties van de kinderjaren zijn tot 10 jaar na de laatste vaccinatie geldig. Het krijgen van deze ziekten tijdens het reizen naar landen met een verhoogd risico kan voorkomen worden door opnieuw te vaccineren. Een herhalingsinjectie geeft opnieuw 10 jaar bescherming.