Delirium

psychische stoornis die acuut ontstaat en in de loop van de dag in ernst kan toe- of afnemen. Verschijnselen die zich hierbij voordoen, zijn: verminderde aandacht, bewustzijnsdaling, verwardheid en geheugenstoornis. De stoornis wordt veroorzaakt door een lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding