Delirium alcoholicum

delier dat wordt veroorzaakt door langdurige alcoholvergiftiging. Kenmerkend voor deze stoornis is: een rood gezicht, onrustigheid, slapeloosheid, beven en hallucinaties