Deafferentatie

het ophouden of sterk verminderen van prikkels van de zintuigen, waardoor bijvoorbeeld doofheid optreedt