Cystennier

erfelijke aandoening, waarbij er tussen het 20ste en 35ste levensjaar meerdere vochtholten in de nieren ontstaan, leidend tot afname van de nier en vermindering van de nierfunctie