Creutzfeldt-Jakob, ziekte van

zeldzame, fataal eindigende afbraak van de hersenen; kenmerken zijn: dementie, coördinatiestoonissen, spierkrampen en problemen met het lopen; in de hersenen ontstaan sponsachtige holten en er gaan zenuwcellen verloren