Creatinefosfokinase

enzym dat aanwezig is in de hersenen, de hartspier en de overige spieren. Aan de structuur van het enzym is te herkennen waar het vandaan komt; zo is het gedeelte dat normaal in de hartspier aanwezig is, sterk verhoogd in het bloed bij een hartinfarct