Costen, syndroom van

slijtage van het kaakgewricht, niet meer goed op elkaar kunnen zetten van de kaken, hoofdpijn, zenuwpijn, oorpijn, oorsuizen, kaakklem en hardhorendheid