COPD

afkorting van chronic obstructive pulmonary disease; verzamelnaam voor langdurig bestaande, niet te herstellen vernauwingen van de luchtwegen; hiertoe behoren chronische bronchitis, chronische bronchiolitis en emfyseem