Compliantie

1. (maat voor) bewegingsmogelijkheden van longen, borstkas, trommelvlies en dergelijke; rekbaarheid; soepelheid 2. inschikkelijkheid; mate waarin men met moeilijke omstandigheden om kan gaan; plooibaarheid; de mate waarin geneeskundige adviezen door de betrokkene worden opgevolgd, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen, therapietrouw