Compensatie

herstel van het evenwicht; poging van de natuur om bij stoornis in de functie van een orgaan of van de psyche (geest), deze te herstellen, door het gebrek op andere wijze te verhelpen; tegenovergestelde van decompensatie