Compartimentsyndroom

verschijnselen veroorzaakt door verhoogde weefseldruk in een afgesloten ruimte, zoals zuurstoftekort door samendrukking van bloedvaten, uitval van zenuwfuncties door druk op de zenuw, eventueel gevolgd door schrompeling van spieren leidend tot blijvende samentrekking van die spier