Chromocystoscopie

methode van nierfunctieonderzoek, waarbij met een cystoscoop (camera die aan een slangetje de blaas in gaat) in de blaas wordt waargenomen hoe lang na inspuiting van een kleurstof in de vaten uitscheiding hiervan door de nieren plaatsheeft