Chinonisme

het teveel binnen krijgen van de stof kinine (kininevergiftiging); dit leidt tot braken, diarree, oorsuizen, doofheid, gezichtsvelduitval, aandoeningen van de hartspier en onderkoeling