CARA

afkorting van chronische aspecifieke respiratoire aandoening. Verzamelnaam voor obstructieve ziekten van de onderste luchtwegen, tegenwoordig COPD genoemd