Calorie

verouderde eenheid van energie. Tegenwoordig wordt de Joule gebruikt. 1 kilocalorie = 4,2 kiloJoule