Buiktyfus

Buiktyfus wordt door een bacterie veroorzaakt. De klachten zijn koorts, bloederige diarree (of soms juist verstopping) en een algemeen ziektegevoel. De besmetting gaat via het voedsel of met uitwerpselen verontreinigd water.

Ook hier zijn hygiënische maatregelen ter voorkoming erg belangrijk:

Eet geen onvoldoende gekookt of rauw voedsel, ongeschild fruit en koude salades.

Gebruik schoon water (gekookt of mineraal). Let erop dat ook ijsblokjes van betrouwbaar water zijn gemaakt.

Was je handen voor het eten (koken) en na het toiletbezoek.

Houd vliegen op een afstand.

Was bij buikklachten vaak je handen en blijf uit de keuken.

 Een goede vuistregel luidt: Peel it, boil it, cook it or forget it!

Tegen buiktyfus is ook vaccinatie mogelijk. Deze vaccinatie geeft vanaf twee weken na de prik gedurende 3 jaar bescherming

Bezoek altijd een arts bij klachten die op buiktyfus wijzen.

Buiktyfus wordt behandeld met antibiotica.