Boviene spongiforme encefalopathie

afgekort BSE; ziekte bij runderen die bij mensen kan leiden tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob: een zeldzame, snel verergerende aftakeling van de hersenen, gekenmerkt door onder meer dementie, coördinatiestoornissen, spiertrekkingen