Berger, ziekte van

ziekte van de nieren, waarbij er sprake is van een ontsteking van de nierfilters  door de neerslag van bepaalde afweereiwitten, eiwitten en bloed kunnen in de urine terecht komen