Battered-child syndrome

ziektebeeld van lichamelijk en/of geestelijk mishandelde kinderen met lichamelijke verschijnselen (zoals oude botbreuken en groeiachterstand) en psychische verschijnselen (zoals angst)