Ballisme

werp- of trapbewegingen die iemand niet onder controle heeft (meestal aan één kant van het lichaam)