Baarschelp

kruk in de vorm van een schelp, die gebruikt kan worden bij vrouwen die op bed hurkend bevallen