Azoöspermie

er bevinden zich geen zaadcellen in het sperma van de man, dit is één van de oorzaken van onvruchtbaarheid bij de man