Angststoornis door een middel of een lichamelijke aandoening, gegeneraliseerde

angststoornis ten gevolge van het gebruik of juist de onthouding van een middel (bijvoorbeeld alcohol) of door een lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld een versneld werkende schildklier)