Anamnese

(letterlijk: herinnering) voorgeschiedenis van een ziekte; wat de patiënt aan de arts kan vertellen over onder andere het ontstaan van zijn ziekte en zijn eventuele voorgaande ziekten